Van Vliet | bedrijfsmakelaars & adviseurs

Privacyverklaring Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door NVM-makelaar/taxateur Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. Overal waar in deze verklaring ‘Van Vliet’ staat, wordt Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. bedoeld.In deze verklaring wordt ook uitgelegd welke gegevens aan NVM worden verstrekt en wat NVM met deze gegevens doet.


Van welke diensten van Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. maakt u gebruik?

U kunt op één of meerdere manieren in contact staan met Van Vliet:

Welke gegevens voor bovenstaande dienstverlening door Van Vliet worden verwerkt en aan wie Van Vliet deze gegevens mogelijk kan verstrekken, is weergegeven in het overzicht, dat als bijlage 1 deel uitmaakt van deze privacyverklaring. Bovengenoemde nummering correspondeert met de nummering in het overzicht.
Verwerkingsverantwoordelijke

Voor al deze verwerkingen is Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. de verwerkingsverantwoordelijke. De contactgegevens zijn:

Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V.
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 241 52 171
Bezoekadres : Jhr. van Karnebeekweg 6b, Ridderkerk
Postadres : Postbus 111, 2980 AC Ridderkerk
E-mail : info@vanvliet.net
Telefoonnummer : 0180 – 434343


Gegevensverstrekking aan de NVM

Bij een aantal diensten worden ook gegevens verstrekt aan de NVM. De NVM doet het volgende met deze gegevens:

  • Zorgen dat alle NVM-makelaars een actueel aanbod hebben van bedrijfspanden dievia NVM-makelaars wordenaangeboden.
  • Zorgen dat het actuele aanbod geplaatst wordt opFunda en andere websites.
  • Zorgen voor een database waardoor taxaties en andere waardebepalingen mogelijk zijn en inzichten opgebouwd kunnen worden over de ontwikkelingen in de bedrijfsonroerendgoed markt. De gegevens in deze database worden voor onbepaalde tijd bewaard.

NVM is een verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevens. De contactgegevens zijn:


NVM
ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 301 02 683
Postbus 2222
3430 DC Nieuwegein
cv@nvm.nl


NVM heeft een functionaris voor de gegevensverwerking. Deze is bereikbaar via fg@nvm.nl.

Het gegevensgebruik van de NVM is als bijlage 2 toegevoegd aan deze privacyverklaring.

 


Wij nemen uw privacy serieus

Van Vliet en de NVM nemen uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. Van Vliet verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de wetgeving. Van Vliet besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Alle NVM-makelaars investeren continu in het bieden van goede dienstverlening. Een onderdeel hiervan is het NVM-brede privacyprogramma. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V., telefoonnummer: 0180 – 434343.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens Van Vliet van u heeft, stuur dan per e-mailinfo@vanvliet.net
uw verzoek naar Van Vliet.
NVM verwerkt geen namen of andere direct identificerende gegevens. Als u wilt weten welke gegevens NVM verwerkt, neem dan ook contact op met Van Vliet die vervolgens zorgt dat u geïnformeerd wordt.

Ook als u de gegevens wilt wijzigen of verwijderen, stuur dan een e-mail naar Van Vlietinfo@vanvliet.net. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Als u vragen heeft of als u een klacht heeft over het gegevensgebruik van Van Vliet, neem dan eerst contact op met Van Vliet, telefoonnummer: 0180 – 434343.Mocht u er met Van Vliet niet uitkomen, dan kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de NVM secretariaatCL@nvm.nl.In die situatie zal ook de NVM Functionaris voor de Gegevensverwerking zich over de klacht buigen. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaart Van Vliet de gegevens?

Van Vliet bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk. Een aantal gegevens bewaart Van Vliet echter langdurig:

  • Een aantal gegevens van de dienstverlening bewaart Van Vliet 20 jaar, omdat Van Vliet gedurende deze periode aansprakelijk kan worden gesteld voor beroepsfouten.
  • Van Vliet is verplicht om de bewijslast dat Van Vliet de verplichte toets in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft uitgevoerd, minimaal 5 jaar te bewaren.