Bedrijfshal:
67 m2
Kantoorruimte:
65 m2
Prijs:
€ 275.000,- k.k.
€ 1.450,- per maand
Beschikbaarheid:
Per datum
Beschikbaar vanaf:
1 oktober 2023
Parkeerplaatsen:
2
Servicekosten:
€ 65,- per maand

Omschrijving

Op een herkenbare en goed bereikbare locatie direct langs provinciale weg N3 gelegen bedrijfsruimte van ca. 66,5 m² die over nagenoeg de gehele oppervlakte is voorzien van een (kantoor)verdiepingsvloer van ca. 64,5 m². De bedrijfs-/kantoorruimte maakt deel uit van een in 2020 nieuw gerealiseerd modern bedrijfsverzamelgebouw.

De bedrijfsruimte op de begane grond is o.a. voorzien van een monoliet afgewerkte betonvloer met een maximale vloerbelasting van 1.000 kg/m², een vrije hoogte van ca. 3,75 meter, een elektrisch bedienbare overheaddeur en separate loopdeur in de voorgevel, verlichtingsarmaturen en een toiletruimte. De verdiepingsvloer is thans volledig ingericht en in gebruik als kantoorruimte en ingedeeld in een kantoorruimte aan de voorzijde en een spreek-/vergaderruimte aan de achterzijde. De kantoorverdieping beschikt o.a. over een daglichttoetreding door middel van een raampartij in de voorgevel, verlichtingsarmaturen, verwarming, koeling en een pantry.

Op het voorterrein bevinden zich 2 gemarkeerde parkeerplaatsen direct voor de bedrijfsruimte. Het (gemeenschappelijke) voorterrein is omheind door middel van een hekwerk voorzien van elektrische schuifpoort en is 24/7 toegankelijk.

Deelverhuur van uitsluitend de kantoorverdieping is bespreekbaar!

Locatie:

De bedrijfs-/kantoorruimte maakt onderdeel uit van een modern bedrijfsverzamelgebouw op bedrijventerrein De Staart, gelegen aan de Noordzijde van Dordrecht. De bedrijfs-/kantoorruimte bevindt zich direct aan provinciale weg N3 die de rijkswegen A15 en A16 met elkaar verbindt.

Afmetingen:

 • bedrijfs-/opslagruimte begane grond : ca. 66,5 m²;
 • kantoorruimte/showroom verdieping : ca. 64,6 m².

Parkeren:

2 eigen parkeerplaatsen gelegen direct voor de bedrijfsruimte.

Bestemming:

Bedrijfsdoeleinden t/m categorie 4.2.

Bouwjaar:

2020.

Kadastrale gegevens:

 • gemeente : Dordrecht;
 • sectie : I;
 • nummer : 3134;
 • appartementsindex : A8;

Uitmakende het twaalf/tweehonderddrieëntwintigste (12/223ste) onverdeeld aandeel in de gemeenschap bestaande uit het perceel bouwgrond met het daarop gerealiseerde bedrijfsverzamelgebouw bestaande uit 20 bedrijfsunits, parkeerplaatsen en verdere aanhorigheden, gelegen aan de Kerkeplaat 9, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, 9K, 9M, 9N, 9P, 9Q, 9R, 9S, 9T, 9U, 9V en 9W (3313 LC) te Dordrecht, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie I, nummer 3016, waaraan door het kadaster een voorlopige kadastrale grens en – oppervlakte is toegekend, ter grootte van ongeveer drieëndertig are en vierenzestig centiare (33 a 64 ca), welk perceel gedeeltelijk is belast met een opstalrecht nutsvoorzieningen ten behoeve van de naamloze vennootschap: Evides N.V.

Bouwaard/algemeen:

 • onderheide betonfundering;
 • onderheide betonvloer;
 • opbouw staalconstructie;
 • betonnen verdiepingsvloer (kanaalplaatvloer);
 • gevels betonnen borstwering met daarboven metalen gevelbeplating op isolerende binnendozen;
 • kunststof kozijnen met isolerende beglazing;
 • unit-scheidende wanden kalkzandsteen;
 • geïsoleerd staaldak met bitumineuze dakbedekking;
 • meterkast met aansluitingen voor elektra en water;
 • brandslanghaspel.

Voorzieningen/specificaties:

Bedrijfs-/opslagruimte begane grond:

 • monoliet afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting 1.000 kg/m²;
 • voorzien van voorbereiding voor vloerverwarming;
 • elektrisch bedienbare overheaddeur van ca. 3,00 meter breed en ca. 3,47 meter hoog;
 • separate loopdeur;
 • vrije hoogte onder de verdiepingsvloer ca. 3,75 meter;
 • verlichtingsarmaturen;
 • gedeeltelijk betegelde toiletruimte voorzien van fonteintje;
 • uitstortgootsteen.

Kantoorruimte op de verdieping:

 • bereikbaar door middel van houten steektrap;
 • indeling: kantoorruimte aan de voorzijde met separate spreekkamer aan de achterzijde;
 • betonnen verdiepingsvloer voorzien van voorbereiding voor vloerverwarming;
 • vloerafwerking tapijt;
 • onafgewerkte (niet na geïsoleerde) kalkzandsteen unit-scheidende wanden;
 • vrije hoogte onder het staaldak ca. 3,58 meter;
 • verlichtingsarmaturen;
 • verwarming en koeling door middel van twee airco wandunits;
 • pantry met onder en bovenkastjes en close-in boiler.

Vraagprijs:

€ 275.000,- kosten koper exclusief BTW.

Huurprijs:

€ 1.450,- per maand exclusief servicekosten exclusief BTW.

Servicekosten (bij verhuur):

Per maand wordt een bedrag van € 65,- in rekening gebracht als voorschot op o.a. onderstaande leveringen en diensten:

 • periodiek onderhoud technische installaties;
 • periodiek onderhoud overheaddeur;
 • periodieke controle brandblusmiddelen;
 • inspectie en klein onderhoud dakbedekking;
 • periodiek terrein en groenonderhoud;
 • overig klein onderhoud van het complex;
 • onderhoud en stroomvoorziening toegangspoort terrein;
 • 5% administratiekosten.

Huurperiode:

Bij voorkeur 3 jaar of langer.

Huurbetaling:

Per maand vooruit.

Huurverhoging:

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld 30-01-2015 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 17-02-2015 aldaar ingeschreven onder nummer 15/21.

Zekerheidstelling:

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

Omzetbelasting:

De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Reclamevoering:

Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Vereniging van Eigenaars (bij verkoop):

De bedrijfs-/kantoorruimte maakt onderdeel uit van de Vereniging van Eigenaars Kerkeplaat 9, 9A tot en met 9H, 9K, 9M, 9N en 9P tot en met 9W te Dordrecht. Het betreft een actieve VVE. De actuele VVE-bijdrage bedraagt € 170,90 per maand. Het actuele aandeel in het reservefonds bedraagt € 618,11 (op 22 juni 2023).

As is, where is:

De in deze verkoopbrochure gepresenteerde verkoop is gebaseerd op een ‘as is, where is’-principe waarbij het eigendom wordt aanvaard in de feitelijke, commerciële, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht, aldus met alle fouten en met inbegrip van alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De verkoper zal na voltooiing van de transactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en zal slechts in beperkte mate garanties en verklaringen vertrekken.

Oplevering:

Omstreeks oktober 2023.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina