Prijs:
€ 1.800.000,- k.k.
Beschikbaarheid:
Direct

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een volledig verhuurd bedrijfscomplex aan bestaande uit 8 moderne bedrijfs-/kantoorruimten en 1 kantoor-/praktijkruimte op de kop van het gebouw.

Het complex is in 2022/2023 volledig vernieuwd en gemoderniseerd. Daarmee kan het complex nagenoeg als nieuwbouw worden aangemerkt. Zo zijn onder andere de bedrijfsunits voorzien van nieuwe gevelbekleding met isolatie, nieuwe overheaddeuren, nieuwe raampuien en zonnepanelen. Aan de binnenzijde zijn alle éénheden voorzien van nieuwe wandafwerking, led verlichting, nieuw sanitair, nieuwe elektra en pantry’s.

Het complex biedt een goede risicospreiding door middel van 9 afzonderlijke éénheden met 9 afzonderlijke huurders. De 8 bedrijfsunits zijn bij aanvang alle voor minimaal 3 of 5 jaar verhuurd. Het kantoor op de kop ter grootte van ca. 240 m² is bij aanvang voor 5 jaar verhuurd aan een fysiopraktijk. Het gehele complex is voorzien van 226 zonnepanelen en beschikt over energielabel A++.

De actuele jaarhuur is € 162.360,- per jaar exclusief service- en energiekosten exclusief BTW. De gemiddelde duur van de huurovereenkomsten is 3,63 jaar.

Kerngegevens

 • 9 volledig verhuurde units;
 • volledig gemoderniseerd en verduurzaamd;
 • risicospreiding;
 • gelegen in een dynamische omgeving;
 • 226 zonnepanelen met 410 Wp vermogen per jaar;
 • 8 bedrijfs-/kantoorunits van 124 m² tot 142 m² in twee lagen;
 • 1 kantoorruimte op de kop van 240 m² in twee lagen voor 5 jaar verhuurd;
 • energielabel A++ geldig t/m 5 september 2033;
 • de ondergrond is uitgegeven in het recht van erfpacht eindigende op 31-12-2042, waarbij een jaarlijkse canon is verschuldigd van € 5.280,-.

Kadastrale gegevens

 • Gemeente : Dordrecht;
 • sectie : Q;
 • nummer : 2044;
 • grootte : 1.100 m² erfpachtgrond.

Erfpacht
Het object is gelegen op een recht van erfpacht. Het recht is door Gemeente Dordrecht op 8 januari 2019 opnieuw uitgegeven.

 • Looptijd : einddatum recht op 31 december 2042;
 • canonverplichting : € 5.280, per jaar, te voldoen per half jaar;
 • de mogelijkheid bestaat om de canon voor het restant van de looptijd af te kopen.

Bouwjaar
Oorspronkelijk 1977 en in 2022/2023 volledig vernieuwd en verduurzaamd naar een nagenoeg nieuw complex.

Bestemming
Bestemmingsplan Dordtse Kil.
Bestemming ‘Bedrijf’ tot en met milieucategorie 4.2.

Overzicht huursituatie

 • 9 afzonderlijke huurders;
 • jaarhuur € 162.360, per jaar excl. BTW;
 • voorschot servicekosten € 6.000, per jaar excl. BTW;
 • voorschot energie en water € 15.000, excl. BTW
 • WALT: 3,63 jaar;
 • jaarlijkse indexatie;
 • alle huurders hebben een zekerheidstelling van 3 maanden huurverplichting incl. voorschot service en energiekosten voldaan.

As is, where is
De in deze verkoopbrochure gepresenteerde verkoop is gebaseerd op een ‘as is, where is’-principe waarbij het eigendom wordt aanvaard in de feitelijke, commerciële, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht, aldus met alle fouten en met inbegrip van alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De Verkoper zal na voltooiing van de transactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en zal slechts in beperkte mate garanties en verklaringen vertrekken.

Exclusiviteit
Eventuele exclusiviteit in het verkoopproces wordt uitsluitend verleend na het tekenen van een Letter of Intent of Koopovereenkomst. Verkoper is in ieder geval tot die tijd niet gebonden tot een tegenvoorstel of andere vorm van verplichting, noch vormt deze verkoopbrochure of het proces een basis voor contractuele of precontractuele verplichtingen, noch geeft dit recht tot deelname aan een mogelijke voortzetting van het verkoopproces. Verkoper behoudt zich te allen tijden zonder opgaaf van reden het recht voor om de transactie of onderhandelingen te staken.

Due Diligence
Verkoper is aan potentiële kopers, belanghebbende en andere geïnteresseerden geen enkele vorm van vergoeding verschuldigd voor bijvoorbeeld het uitvoeren van aankooponderzoek(en), advies en/of dienstverlening door derde(n), het doen of laten onderhandelen c.q. bemiddelen ten einde het object te verwerven c.q. te verkoper, noch kunnen bovengenoemde personen aan enige transactie nu of in de toekomst enig recht op vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook ontlenen, met uitzondering van die vergoeding welke verkoper met u uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Vertrouwelijkheid
De informatie in deze verkoopbrochure is namens Verkoper door Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. verstrekt en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de partijen aan wie het is gericht. De verkoopbrochure is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken aan potentiële bieders en mag in geen enkel geval beschikbaar worden gesteld aan andere partijen dan degene aan wie het is gericht. U dient zich te allen tijde te onthouden van uitlatingen over uw deelname aan het verkoopproces, waaronder iedere vorm van inmenging, dat wil zeggen direct of indirect, openlijk of bedekt, in alle gesprekken die Verkoper met u heeft of aangaat met derde(n) aangaande het Verkochte tijdens onderhandelingen alsook daarna wanneer onderhandelingen met u niet hebben geleid tot een koopovereenstemming.

Notarieel transport
Per direct mogelijk.

Vraagprijs:

€ 1.800.000,- kosten koper.

De vermelde informatie is van algemene aard en is niet meer dan een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Aan de inhoud van deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina