Perceeloppervlakte:
49.000 m2
Vanaf:
6.000 m² bouwgrond
Prijs:
Prijs op aanvraag
Beschikbaarheid:
In overleg

Omschrijving

Langs het Noordeinde in Hendrik-Ido-Ambacht bieden wij bouwgrond met of zonder kadefaciliteit aan. De totale grootte bedraagt 6 hectare (volle eigendom). De totale kadelengte bedraagt ruim 600 meter.

De percelen langs het water bieden een uitkomst voor bedrijven met watergebonden activiteiten. De waterdiepte voor de kade bedraagt NAP -2 meter tot NAP -3 meter en biedt gelegenheid om schepen aan te meren en te laden en te lossen.

Het is toegestaan om schepen van maximaal 35 meter breed permanent aan de kade te leggen. De noodzakelijke ligplaatsvergunningen kunnen worden aangevraagd bij Rijkswaterstaat. Ten behoeve van het gebruik van het water moet een akte van verhuring met het Ministerie van Financiën Rijksvastgoed worden gesloten.

Gezien de ligging van het terrein dichtbij de rijkswegen A15 en A16 en de mooie zichtlocatie langs de doorgaande weg Noordeinde is de locatie ook voor niet-watergebonden ondernemers een aantrekkelijke vestigingsplaats.

Op de kop van het naastgelegen terrein is een prachtig plan ontwikkeld dat bestaat uit markante kantoren die uitkijken op het waterbusplein en die gecombineerd worden met achtergelegen bedrijfsruimten.

Voor de bouwgrond geldt een bouwclaim.

Locatie:

Businesspark Aan de Noord is gelegen in het oostelijke gedeelte van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht en wordt begrensd door de rivieren de Noord en de Rietbaan aan de oostzijde, de doorgaande weg Noordeinde aan de westzijde, het Frankepad aan de noordzijde en de insteekhaven aan de Zuidzijde.

In de nabijheid zal een nieuw waterbusplein met een parkeerterrein en mogelijk een horecagelegenheid worden gerealiseerd.

De verbindingen van en naar de rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem), A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) en A29
(Rotterdam-Zierikzee-Roosendaal) zijn uitstekend.

Afmetingen:

Het totale oppervlak bedraagt 6 hectare.

Bestemming:

Conform het geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Antoniapolder’ en het ‘Uitwerkingsplan Genie- en Citadelterrein’ is de bestemming ‘bedrijventerrein’. Het terrein is verdeeld in milieuzones A, B en C, waarbij milieuzone C de zwaarste zone betreft en bedrijven tot en met categorie 5 toe staat. Zie met betrekking tot de milieuzonering de tekening in de bijlage.

Beeldkwaliteitsplan:

In het beeldkwaliteitsplan van 2010 zijn stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden opgenomen met als doel om de uitstraling van het totale bedrijventerrein op een zo hoog mogelijk niveau te krijgen en te houden.

De bouwhoogte bedraagt 12 meter.

Bedrijfskantoren zijn toegestaan tot maximaal 50% van de totale bedrijfsvloeroppervlakte van het bedrijf met een maximum van 2.000 m².

In bepaalde gevallen kan hiervoor vrijstelling worden verleend.

Indien gewenst kunnen wij u uiteraard het uitgebreide beeldkwaliteitsplan aanleveren. Hierin kunt u verder informatie vinden over onder andere de afstand tussen de gebouwen onderling, de rooilijnen, materiaal- en kleurgebruik en reclame-uitingen.

Bodemgesteldheid:

Op het terrein is een isolatievariant uitgevoerd. De met mobiele componenten verontreinigde grond is ontgraven en afgevoerd. Het terrein is uitgevlakt en afgedekt met een laag van 50 cm schoon zand. De kwaliteit van de bodem is zodanig dat binnen het huidige beleid geen belemmering bestaat om de locatie als bedrijventerrein in gebruik te nemen. Er is geen aanleiding voor aanvullend bodemonderzoek of eventuele sanering van de bodem.

Bij ontgravingen en bouwwerkzaamheden dient rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van obstakels ter plaatse van de gedempte insteekhaven, de verankering van de kadeconstructies en de aangebrachte damwandkuip.

Kopers dienen lid te worden van de VVE Businesspark Aan de Noord. Het doel van de vereniging is het verrichten van periodiek en systematische nazorg met betrekking tot de grondkwaliteit van het industrieterrein Noordeinde door middel van een grondwatermonitoringssysteem.

Verkaveling:

De bouwkavels en de kade/damwand worden ‘as-is’ opgeleverd. Het businesspark heeft twee aansluitingen op de openbare weg Noordeinde. Afhankelijk van de uiteindelijke verkaveling zal een brede parallelstraat zorgen voor de aansluiting van de kavels op de openbare weg. De parallelstraat zal in eigendom komen van de Vereniging van Eigenaren, waar kopers van rechtswege aan zullen deelnemen. Parkeren dient te geschieden op eigen terrein.

Koopsom:

Prijs op aanvraag.

Oplevering:

Per direct beschikbaar.

Deze vrijblijvende informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid van deze informatie kan door Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Vandaag bereikbaar tot 17:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina