Prijs:
€ 4.250.000,- k.k.
Beschikbaarheid:
In overleg
Parkeerplaatsen:
50

Omschrijving

Vrijstaand, modern en op zichtlocatie gelegen kantoorverzamelgebouw op bedrijventerrein Woude in Ridderkerk. Het object is zeer herkenbaar gelegen langs de Rotterdamseweg in Ridderkerk. Het atrium is recent compleet gemoderniseerd.

Het pand is volledig verhuurd aan 5 verschillende huurders voor een totale huursom van circa € 422.519,76 per jaar exclusief BTW.

Locatie & bereikbaarheid
Bedrijventerrein Woude biedt middels de Rotterdamseweg uitstekende verbindingen van en naar de rijkswegen A15 (Europoort-Rotterdam- Gorinchem) en A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda). Busverbindingen op loopafstand aanwezig.

Kerngegevens:

 • Uitstekend bereikbare locatie, korte afstand op en afritten A16;
 • zichtlocatie langs de Rotterdamseweg;
 • volledig verhuurd aan 5 solide huurders;
 • recente gerenoveerd atrium;
 • 3.730 m² eigen grond.

Bestemming:

Bedrijfsdoeleinden t/m categorie 4.1.

Bouwjaar:

1998, bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Energielabels:

 • Wolweverstraat 20-24 : A, geldig t/m 28-02-2029;
 • Wolweverstraat 26 : wordt door verkoper min. naar C gebracht;
 • Wolweverstraat 28 : B, geldig t/m 21-04-2031;
 • Wolweverstraat 30 : C, geldig t/m 21-04-2031;
 • Wolweverstraat 32 : wordt door verkoper naar min. C gebracht;

Zakelijke lasten (2021):

 • OZB : € 12.152,88 per jaar;
 • Rioolheffing : € 534,96 per jaar;
 • Waterschapslasten : € 1.155,41 per jaar (inclusief wegenheffing).

Kadastrale gegevens:

 • gemeente : Ridderkerk
 • sectie : H;
 • nummer : 7040;
 • grootte : 3.730 m² eigen grond.

Vraagprijs:

€ 4.250.000,- kosten koper.

Verkoopprocedure:

Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. is exclusief aangesteld als adviseur en verkoopmakelaar van Hinke Fongers Beheer B.V. (‘Verkoper’) en is geselecteerd om namens Verkoper op te treden bij de verkoop van dit multi-tenant complex, plaatselijk bekend als Wolweverstraat 20-32 te Ridderkerk (het ‘Verkochte’).

As is, where is:

De in deze verkoopbrochure gepresenteerde verkoop is gebaseerd op een ‘as is, where is’-principe waarbij het eigendom wordt aanvaard in de feitelijke, commerciële, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht, aldus met alle fouten en met inbegrip van alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De Verkoper zal na voltooiing van de transactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en zal slechts in beperkte mate garanties en verklaringen vertrekken.

Exclusiviteit
Eventuele exclusiviteit in het verkoopproces wordt uitsluitend verleend na het tekenen van een Letter of Intent of Koopovereenkomst. Verkoper is in ieder geval tot die tijd niet gebonden tot een tegenvoorstel of andere vorm van verplichting, noch vormt deze verkoopbrochure of het proces een basis voor contractuele of precontractuele verplichtingen, noch geeft dit recht tot deelname aan een mogelijke voortzetting van het verkoopproces. Verkoper behoudt zich te allen tijden zonder opgaaf van reden het recht voor om de transactie of onderhandelingen te staken.

Due Diligence
Verkoper is aan potentiële kopers, belanghebbende en andere geïnteresseerden geen enkele vorm van vergoeding verschuldigd voor bijvoorbeeld het uitvoeren van aankooponderzoek(en), advies en/of dienstverlening door derde(n), het doen of laten onderhandelen c.q. bemiddelen ten einde het object te verwerven c.q. te verkoper, noch kunnen bovengenoemde personen aan enige transactie nu of in de toekomst enig recht op vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook ontlenen, met uitzondering van die vergoeding welke verkoper met u uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Vertrouwelijkheid
De informatie in deze verkoopbrochure is namens Verkoper door Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. verstrekt en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de partijen aan wie het is gericht. De verkoopbrochure is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken aan potentiële bieders en mag in geen enkel geval beschikbaar worden gesteld aan andere partijen dan degene aan wie het is gericht. U dient zich te allen tijde te onthouden van uitlatingen over uw deelname aan het verkoopproces, waaronder iedere vorm van inmenging, dat wil zeggen direct of indirect, openlijk of bedekt, in alle gesprekken die Verkoper met u heeft of aangaat met derde(n) aangaande het Verkochte tijdens onderhandelingen alsook daarna wanneer onderhandelingen met u niet hebben geleid tot een koopovereenstemming.

Notarieel transport:

Op korte termijn mogelijk.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina