Prijs:
€ 1.400.000,- k.k.
Beschikbaarheid:
Direct
Parkeerplaatsen:
6

Omschrijving

Namens onze opdrachtgever bieden wij een drietal kantoorruimten aan in de plint van een zeer herkenbaar gelegen appartementencomplex op de hoek van de Goudsesingel en Pompenburg alsmede 6 parkeerplaatsen in de bijbehorende parkeergarage in het centrum Rotterdam.

Goudsesingel 531 en Pompenburg 180 wordt in verhuurde staat aangeboden. Pompenburg 188 wordt leeg en vrij van huur en gebruik aangeboden.

Goudsesingel 531 + 1 pp (huurder Multiconvert B.V.)
Kantoorruimte op niveau 1 ter grootte van ca. 139 m² alsmede 1 parkeerplaats in de garage.

Pompenburg 180 + 2 pp (huurder Te Pas Advocatuur B.V.)
Kantoorruimte op niveau 0 ter grootte van ca. 233 m² alsmede 2 parkeerplaatsen in de garage.

Pompenburg 188 + 3 pp (leeg)
Kantoorruimte op niveau 0 ter grootte van ca. 160 m² alsmede 3 parkeerplaatsen in de garage.

De appartemensrechten maken deel uit van een wooncomplex bestaande uit 15 bouwlagen met kantoorruimten op niveau 0 en -1 en een parkeergarage op niveau -1 en -2 gelegen op erfpachtgrond welke tot en met 16 november 2047 is afgekocht.

Bestemming
Bestemmingsplan Oude Noorden en Agniesebuurt.
Bestemming Wonen, ter plaatse van de parkeergarage functieaanduiding ‘parkeergarage’.

In het bestemmingsplan is niets gevonden dat het houden van kantoor op niveau 0-1 van het wooncomplex is toegestaan, Vanaf de ontwikkeling van het gebouw is dit altijd zo bedoeld en wordt ook als zodanig genoemd in de leveringsakte.

Kerngegevens

 • totaal metrage ca. 532 m² en 6 eigen parkeerplaatsen in de parkeergarage;
 • actuele huurstroom: € 62.323,92 per jaar excl. BTW
 • actuele huurstroom incl. leegstand: ca. € 94.073,92 per jaar excl. BTW
 • gelegen in het centrum van Rotterdam;
 • energielabel A, geldig t/m 28 februari 2029.

Kadastrale gegevens:

 • Gemeente : Rotterdam;
 • sectie : AD;
 • nummer : 763;
 • indexnummer Goudsesingel 531 : 1;
 • indexnummer Pompenburg 180 : 4;
 • indexnummer Pompenburg 188 : 3;
 • indexnummers parkeerplaatsen : 110, 111, 112, 116, 117 en 161;
 • het totaal heeft een 19.130/275.676e aandeel in de gemeenschap.

Erfpacht:

Het object is gelegen op een recht van erfpacht. Het recht is door Gemeente Rotterdam op 16 november 1997 uitgegeven. Het recht geldt tot en met 17 november 2096. De canonverplichting is afgekocht tot en met 16 november 2047.

Vereniging van Eigenaars:

Vereniging van Eigenaars Flatgebouw ‘Pompenburcht’ aan de Pompenburg
hoek Goudsesingel te Rotterdam is actief.
De jaarlijkse VVE bijdrage bedraagt: € 8.292,72.

Bouwjaar:

1999 (bron: BAG-viewer).

Energielabel:

A, geldig tot en met 28 februari 2029.

Huurgegevens:

Goudsesingel 531
Actuele jaarhuur: € 31.060.32 per jaar exclusief BTW
Servicekosten: geen
Indexatiedatum: 1 juni 2024
Expiratiedatum: 31 augustus 2025
Resterende looptijd: 1,45
Waarborgsom: € 4.300,-

Pompenburg 180
Actuele jaarhuur: € 31.263,60 per jaar exclusief BTW
Servicekosten: € 556,56 per jaar exclusief BTW
Indexatiedatum: 1 januari 2025
Expiratiedatum: 31 december 2026
Resterende looptijd: 2,78
Waarborgsom: € 7.730,-

Vraagprijs:

€ 1.400.000,- kosten koper.

Notarieel transport
Op korte termijn mogelijk.

As is, where is:

De in deze verkoopbrochure gepresenteerde verkoop is gebaseerd op een ‘as is, where is’-principe waarbij het eigendom wordt aanvaard in de feitelijke, commerciële, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht, aldus met alle fouten en met inbegrip van alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De Verkoper zal na voltooiing van de transactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en zal slechts in beperkte mate garanties en verklaringen vertrekken.

Exclusiviteit:

Eventuele exclusiviteit in het verkoopproces wordt uitsluitend verleend na het tekenen van een Letter of Intent of Koopovereenkomst. Verkoper is in ieder geval tot die tijd niet gebonden tot een tegenvoorstel of andere vorm van verplichting, noch vormt deze verkoopbrochure of het proces een basis voor contractuele of precontractuele verplichtingen, noch geeft dit recht tot deelname aan een mogelijke voortzetting van het verkoopproces. Verkoper behoudt zich te allen tijden zonder opgaaf van reden het recht voor om de transactie of onderhandelingen te staken.

Due Diligence:

Verkoper is aan potentiële kopers, belanghebbende en andere geïnteresseerden geen enkele vorm van vergoeding verschuldigd voor bijvoorbeeld het uitvoeren van aankooponderzoek(en), advies en/of dienstverlening door derde(n), het doen of laten onderhandelen c.q. bemiddelen ten einde het object te verwerven c.q. te verkoper, noch kunnen bovengenoemde personen aan enige transactie nu of in de toekomst enig recht op vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook ontlenen, met uitzondering van die vergoeding welke verkoper met u uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Vertrouwelijkheid:

De informatie in deze verkoopbrochure is namens Verkoper door Van Vliet Bedrijfsmakelaars B.V. verstrekt en is uitsluitend bestemd voor gebruik door de partijen aan wie het is gericht. De verkoopbrochure is uitsluitend bedoeld om informatie te verstrekken aan potentiële bieders en mag in geen enkel geval beschikbaar worden gesteld aan andere partijen dan degene aan wie het is gericht. U dient zich te allen tijde te onthouden van uitlatingen over uw deelname aan het verkoopproces, waaronder iedere vorm van inmenging, dat wil zeggen direct of indirect, openlijk of bedekt, in alle gesprekken die Verkoper met u heeft of aangaat met derde(n) aangaande het Verkochte tijdens onderhandelingen alsook daarna wanneer onderhandelingen met u niet hebben geleid tot een koopovereenstemming.

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina