Kantoorruimte:
325 m2
Vanaf:
61 m² kantoorruimte
Prijs:
€ 135.000,- k.k.
€ 1.075,- per maand
Beschikbaarheid:
Direct
Parkeerplaatsen:
3

Omschrijving

Een viertal luxe, representatieve kantoorruimten, variërend in oppervlakte van ca. 61 m² tot ca. 98 m², gelegen op de tweede verdieping van een bedrijfscomplex aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht.

De kantoorruimten zijn toegankelijk door middel van een representatieve gezamenlijke entree met o.a. een liftinstallatie en beschikken over een keurig en compleet afwerkingsniveau, eigen sanitaire voorzieningen, eigen nutsaansluitingen en ruime daglichttoetreding. Lindtsedijk 88b, c en d beschikken over een balkon.

De vier kantoorruimten beschikken in totaal over 16 eigen parkeerplaatsen.

Locatie:

De kantoorruimten zijn gelegen op de 2e verdieping in het bedrijfscomplex Lindtmark aan de Lindtsedijk in Zwijndrecht. Het bedrijfscomplex is gelegen op bedrijventerrein Groote Lindt en beschikt over uitstekende verbindingen van en naar rijksweg A16 (Rotterdam-Dordrecht-Breda) en A15 (Europoort-Rotterdam-Gorinchem).

Afmetingen, parkeerplaatsen, vraag-/huurprijs:

Lindtsedijk 88a:

 • ca. 98 m²;
 • 4 parkeerplaatsen;
 • vraagprijs € 195.000,-;
 • huurprijs € 1.475,-
 • Beschikbaar.

Lindtsedijk 88b:

 • ca. 61 m²;
 • 3 parkeerplaatsen;
 • vraagprijs € 135.000,-;
 • huurprijs € 1.075,-
 • Beschikbaar.

Lindtsedijk 88c:

 • ca. 83 m²;
 • 4 parkeerplaatsen;
 • vraagprijs € 175.000,-;
 • huurprijs € 1.275,-
 • Beschikbaar.

Lindtsedijk 88d:

 • ca. 83 m²;
 • 5 parkeerplaatsen;
 • vraagprijs € 180.000,-;
 • huurprijs € 1.275,-
 • Beschikbaar.

Bestemming:

Bedrijfsdoeleinden t/m categorie 3.2.

Energielabel:

 • Lindtsedijk 88a : energielabel A++;
 • Lindtsedijk 88b : energielabel A;
 • Lindtsedijk 88c en d : energielabel A+.

Bouwjaar:

2009.

Kadastrale gegevens:

 • gemeente : Zwijndrecht;
 • sectie : D
 • nummer : 6290
 • appartementsindex : 14, 15, 16 en 102.

De kantoorruimten Lindtsedijk 88 b t/m 88 d zijn momenteel met elkaar verbonden door middel van inpandige doorgangen. Bij separate verkoop zullen deze inpandige doorgangen vanzelfsprekend worden gedicht.

Vereniging van Eigenaars:

De aangeboden kantoorruimten betreffen appartementsrechten en maken deel uit van de Vereniging van Eigenaars gebouw ‘Lindtmark’ aan de Lindtsedijk 88 en 90 te Zwijndrecht. Volgens opgave van de huidige eigenaar bedragen de maandelijkse VvE-bijdragen als volgt:

 • Lindtsedijk 88a (A14) : € 386,98;
 • Lindtsedijk 88b (A15) : € 332,27;
 • Lindtsedijk 88c (A16) : € 365,36;
 • Lindtsedijk 88d (A102) : € 366,72.

Bouwaard/algemeen:

 • onderheide fundering;
 • onderheide betonvloer;
 • opbouw staalconstructie;
 • gevels geïsoleerde stalen beplating;
 • aluminium kozijnen voorzien van isolerende beglazing;
 • geïsoleerd staaldak met bitumineuze dakbedekking;
 • buitenterrein verhard middels betonklinkers;
 • liftinstallatie;
 • brandblusmiddelen.

Voorzieningen/specificaties:

 • bereikbaar middels gemeenschappelijke entree met trap en lift (8 personen / 630 kg);
 • systeemplafonds met ledverlichting;
 • afgewerkte wanden;
 • pantry met onder en bovenkastjes in Lindtsedijk 88a en 88b;
 • betegeld, luxe dames en herentoilet (88b beschikt over 1 toilet);
 • verwarming en koeling middels splitunits;
 • intercom met deuropener;
 • mechanische ventilatie in de toiletten en pantry;
 • voldoende wandcontactdozen.

Servicekosten (uitsluitend bij verhuur):

Nader te bepalen.

Reclamevoering:

Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Huurperiode:

In nader overleg.

Huurbetaling:

Per maand vooruit.

Huurverhoging:

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging
van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI),
reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld 30-01-2015 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 17-02-2015 aldaar ingeschreven onder nummer 15/21.

Zekerheidsstelling:

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

Omzetbelasting:

De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage

As is, where is:

De in deze verkoopbrochure gepresenteerde verkoop is gebaseerd op een ‘as is, where is’-principe waarbij het eigendom wordt aanvaard in de feitelijke, commerciële, juridische, milieukundige, technische en fiscale situatie zoals het is op de datum van overdracht, aldus met alle fouten en met inbegrip van alle bekende en onbekende, zichtbare en onzichtbare gebreken, lasten, beperkingen en verplichtingen. De Verkoper zal na voltooiing van de transactie geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden en zal slechts in beperkte mate garanties en verklaringen vertrekken.

Due Diligence
Verkoper is aan potentiële kopers, belanghebbende en andere geïnteresseerden geen enkele vorm van vergoeding verschuldigd voor bijvoorbeeld het uitvoeren van aankooponderzoek(en), advies en/of dienstverlening door derde(n), het doen of laten onderhandelen c.q. bemiddelen ten einde het object te verwerven c.q. te verkoper, noch kunnen bovengenoemde personen aan enige transactie nu of in de toekomst enig recht op vergoeding of schadeloosstelling van welke aard dan ook ontlenen, met uitzondering van die vergoeding welke verkoper met u uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Oplevering:

Per direct beschikbaar.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina