Bedrijfshal:
306 m2
Kantoorruimte:
147 m2
Prijs:
€ 775.000,- v.o.n.
€ 4.275,- per maand
Beschikbaarheid:
Direct
Parkeerplaatsen:
5

Omschrijving

Hoogwaardige, multifunctionele nieuwbouw bedrijfs-/kantoorruimte (hoekunit) deel uitmakend van het moderne en representatieve nieuwbouwproject Karakter aan de Laan van Europa op Businesspark Amstelwijck in Dordrecht, op een perfect bereikbare en herkenbare zichtlocatie vanaf de rotonde.

De businessunit is volledig uitgevoerd in twee bouwlagen. Op zowel de begane grond als op de verdieping is aan de voorzijde een kantoorruimte gerealiseerd. De ruimte achter de kantoren is multifunctioneel van opzet en kan worden ingericht als leslokaal, bedrijfsruimte, showroom of vergaderruimte. Door middel van de ramen in de zijgevel, alsmede een extra entree in de zijgevel beschikt de bedrijfs-/kantoorruimte over extra daglichttoetreding.

De businessunit is recent nieuw gebouwd en voldoet derhalve qua duurzaamheid en isolatiewaarden volledig aan de eisen van deze tijd. Het object heeft geen gas-aansluiting en op het dak bevinden zich 13 zonnepanelen.

Het project bestaande uit 10 units, waar zowel kantoren als bedrijven in milieucategorie 1 tot en met 3 zijn toegestaan (minimaal 30% is bestemd voor kantoorruimte), heeft een moderne uitstraling en een uitstekende bereikbaarheid door de ligging nabij de op- en afritten van de A16, N3 en N217.

Locatie:

Het nieuwbouwproject Karakter bevindt zich op Businesspark Amstelwijck in Dordrecht. Het bedrijventerrein is gelegen aan de zuidwestzijde van Dordrecht, naast de Rijksweg A16 (Rotterdam – Breda – Antwerpen) en de verbindingsweg N3, waardoor de bereikbaarheid uitstekend is. Het terrein is modern, jong en stijlvol en is door het bestuur van de Drechtsteden aangewezen als ‘de regionale toplocatie voor kantoorvestigers’. Op het Businesspark is een diverse mix van bedrijven gevestigd, waaronder het Van der Valk hotel, Trust computer products en Blue Jay Software.

Afmetingen:

 • kantoorruimte begane grond : ca. 52 m²;
 • kantoorruimte verdieping : ca. 95 m²;
 • bedrijfsruimte / multifunctionele ruimte begane grond : ca. 180 m²;
 • bedrijfsruimte / multifunctionele ruimte verdieping : ca. 126 m².

Parkeren:

5 eigen parkeerplaatsen.

Verwacht energielabel:

A+++.

Bestemming:

Kantoordoeleinden en bedrijfsdoeleinden in de categorieën 1 t/m 3.
Minimaal 30% (en maximaal 100%) van een vestiging dient te worden gebruikt voor kantoordoeleinden.

Kadastrale gegevens:

 • gemeente : Dordrecht;
 • sectie : V;
 • nummer : 3391;
 • grootte : 325 m² eigen grond.

Alsmede

 • het tweehonderdzeventien/twee duizend zes honderd drie en dertigste (217/2.633e) onverdeeld aandeel in de eigendom van een perceel grond, bestemd als mandelige (toegangs)weg, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V nummer 1325, ter grootte van zevenentwintig are en zeventig centiare (2.770 m²);
 • het zeventig/zeven honderd acht en zestigste (70/768e) onverdeeld aandeel in de eigendom van een perceel grond, bestemd als mandelig groen(perceel), kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1326 ter grootte van zeven are en vijfenzestig centiare (765 m²);
 • het acht/tweeënveertigste (8/42e) onverdeeld aandeel in de eigendom van een perceel grond, bestemd als mandelige parkeerplaatsen, kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie V, nummer 1321, ter grootte van vijf are en vijfenvijftig centiare (555 m²).

Bouwaard/algemeen:

 • onderheide fundering en geïsoleerde betonvloeren (Rcwaarde 6,0 m² K/W);
 • opbouw staalconstructie;
 • betonnen verdiepingsvloeren;
 • gevels geïsoleerde metalen gevelbeplating in combinatie met aluminium vliesgevels, ramen, puien en buitendeuren met HR+++ beglazing;
 • unit-scheidende wanden cellenbeton;
 • kantoren binnenzijde metalstud wanden;
 • houten binnendeurkozijnen met stompe deuren;
 • geïsoleerd staaldak (Rcwaarde 7,3 m² K/W) met pvc dakbedekking;
 • eigen meterkast met aansluitingen water (2,5 m³ per uur) en elektra (3x80A) (géén gasaansluiting);
 • standaard telefoon of glasvezelaansluiting;
 • gescheiden systeem tussen riolering en hemelwaterafvoer;
 • brandblusmiddelen;
 • zonnepaneleninstallatie met 13 zonnepanelen.

Voorzieningen/specificaties:

Kantoorruimte begane grond en verdieping:

 • betonnen vloeren met een maximale van vloerbelasting 400 kg/m²;
 • wanden afgewerkt met gesausd glasweefsel;
 • systeemplafond met LED-verlichtingsarmaturen, vrije hoogte ca. 3,70 meter;
 • wandgoot met wandcontactdozen;
 • verwarming en koeling door middel van airco plafond units;
 • betegelde toiletruimte met wandcloset, fonteintje en mechanische ventilatie.

Bedrijfsruimte/multifunctionele ruimte begane grond:

 • monoliet afgewerkte betonvloer, maximale vloerbelasting 1.500 kg/m²;
 • elektrisch bedienbare overheaddeur in de voorgevel van ca. 4,00 meter breed en ca. 3,20 meter hoog;
 • vrije hoogte onder de betonnen verdiepingsvloer ca. 3,73 meter;
 • LED-verlichtingsarmaturen;
 • enkele dubbele wandcontactdozen;
 • geen verwarming.

Multifunctionele ruimte verdieping:

 • betonvloer met een maximale vloerbelasting 400 kg/m²;
 • vrije hoogte ca. 3,80 meter;
 • lichtstraat;
 • LED-verlichtingsarmaturen;
 • enkele dubbele wandcontactdozen;
 • geen verwarming.

Buitenterrein:

 • merendeels verhard door middel van betonklinkers;
 • terreinriolering;
 • 5 toebedeelde parkeerplaatsen;
 • 2 stuks kunststof aanrijdpalen bij de overheaddeur;
 • LED-verlichtingsarmatuur aan de voorgevel;
 • groenvoorzieningen;
 • aansluiting op de openbare weg.

Vraagprijs:

€ 775.000,- vrij op naam exclusief BTW.

Huurprijs:

€ 4.275,- per maand exclusief servicekosten exclusief BTW.

Servicekosten:

Per maand wordt een nader te bepalen voorschot in rekening gebracht ten behoeve van onderstaande leveringen en diensten:

 • periodiek onderhoud technische installaties;
 • periodiek onderhoud overheaddeur;
 • periodieke controle brandblusmiddelen;
 • onkruidvrij houden buitenterrein;
 • levering energie via de zonnepanelen;
 • administratiekosten 5%.

NB: De nutsaansluitingen zullen per datum oplevering op naam van huurder worden overgeschreven. De elektra die door middel van de zonnepanelen van eigenaar/verhuurder wordt opgewekt en aan huurder wordt geleverd zal door middel van de servicekosten aan huurder worden doorbelast.

Huurperiode:

Bij voorkeur 5 jaar.

Huurbetaling:

Per maand vooruit.

Huurverhoging:

Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, conform de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-alle huishoudens (2015 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Huurovereenkomst:

De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt op basis van het ROZ-model (Raad van Onroerende Zaken) kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW, vastgesteld 30-01-2015 met bijbehorende Algemene Bepalingen gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank te Den Haag en op 17-02-2015 aldaar ingeschreven onder nummer 15/21.

Zekerheidstelling:

Bankgarantie of waarborgsom ter grootte van een kwartaalverplichting huur inclusief servicekosten inclusief BTW.

Omzetbelasting:

De huurprijs wordt belast met de geldende omzetbelasting. Huurder en verhuurder opteren voor een BTW-belaste verhuur. Indien op basis van de nieuwe BTW-wetgevingsvoorstelling huurder niet meer aan het criterium meer dan 90% BTW-belaste prestaties verricht voldoet, en zodoende het verzoek om BTW-belaste verhuur niet geaccepteerd wordt, dan zal de huurprijs worden verhoogd met een nader door verhuurder vast te stellen percentage.

Reclamevoering:

Uitsluitend in overleg met en na goedkeuring van eigenaar/verhuurder.

Oplevering:

Per direct beschikbaar.

Beheervereniging mandelig gebied:

Ten behoeve van het beheren en onderhouden van het mandelig gebied is een beheervereniging opgericht. In de conceptbegroting is voor Laan van Europa 360 een bijdrage opgenomen van € 1.210,92 per jaar exclusief BTW
(= € 100,91 per maand exclusief BTW).

Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.

Interesse in dit object?

0180 - 43 43 43

Op werkdagen bereikaar vanaf 08:30

Download brochure Bel me terug Stuur een mail
Print deze pagina