Skip to main content

Vastgoedbeheer

De beste zorg voor uw vastgoed door jarenlange ervaring en expertise

Vastgoedbeheer is onroerend goed optimaal laten werken voor meer rendement waarbij de eigenaar volledig wordt ontzorgd. Dat is waar vastgoedbeheer door Van Vliet voor staat. Van technisch en commercieel beheer tot de volledige onderhoudsplanning en financieel management. Op die manier laten wij uw vastgoed voor u werken.

Storing melden

De beste zorg voor uw vastgoed door jarenlange ervaring en expertise

Vastgoedmanagement vraagt om specifieke expertise en een brede blik. Dit om optimaal de belangen van de vastgoedeigenaar te behartigen en als aanspreekpunt voor de huurders en gebruikers te fungeren.

De lijnen dienen kort en efficiënt te zijn om beide partijen zo goed mogelijk te bedienen. Onze afdeling vastgoedbeheer beheert een groot aantal bedrijfsobjecten binnen de regio, variërend van kleine units tot grootschalige kantoorgebouwen en multi-tenant bedrijfscomplexen.

Vastgoedbeheer op maat

Afhankelijk van tijd, ligging, staat van onderhoud, gebruikers en regelgeving vraagt elk object om een specifieke zorg.

Vastgoedbeheer door Van Vliet betekent onder andere:

  • coördinatie van onderhoud, herstel schadegevallen, verbouwingen of aanpassingen;
  • beantwoorden en behandelen van vragen, opmerkingen of klachten van huurders en gebruikers;
  • optellen van meerjarenonderhoudsprognoses en investeringsadviezen;
  • bewaken van wet- en regelgeving (Arbo, energielabels, brandweer & veiligheid)
  • zorg voor algehele verduurzaming vastgoed;
  • administratieve vastlegging van huurovereenkomsten, factureren, debiteurenbewaking en afrekening van servicekosten;
  • aansturen van derden (hoveniers, schoonmaakbedrijven, aannemers en installateurs)

Met ervaren beheerders, veel bouwkundig inzicht en financiële en administratieve kennis onder één dak bieden wij zorgeloos beheer met resultaat. Wij laten u graag zien dat vakkundig vastgoedbeheer geen kostenpost is, maar juist rendement oplevert.

Wilt u ook profiteren van onze expertise en korte lijnen?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

© 2019 Van Vliet bedrijfsmakelaars & adviseurs